spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Lofoten - Bjørnøya - Spitsbergen, SV Antigua 2018

Galleri 2: Bjørnøya

Den­ne pas­sas­jen fra fast­lan­det opp til Bjørnøya var defi­ni­tivt blant de bed­re i his­to­ri­en av SV Anti­gua i dis­se far­vann. Vi kun­ne bru­ke sei­le­ne på hele turen og hol­de en has­ti­ghet av 8-9 knopp og noen gan­ger enda mer. Det sam­me var også til­fel­le på turen vide­re opp fra Bjørnøya til Spits­ber­gen.

Vin­den var godt å ha for å sei­le nord­o­ver, men den gjor­de saken litt van­skel­ig på sel­ve Bjørnøya. Her var det jo menin­gen å kom­me seg i land, men øya har ingen gode hav­ner som gir le og ly hvis det blå­ser og Barents­ha­vets døn­nin­ger rul­ler inn fra alle ret­nin­ger. Den førs­te buk­ten var alt­for liten til og med for vår gode skip, SV Anti­gua, så vi ble nødt til å kas­te anker under noen brat­te klip­per for å kom­me litt bort fra havets døn­nin­ger. Men til syven­de og sist fant kapt­ein Mario et sted for å hol­de ski­pet i en bruk­bar posis­jon mel­lom noen skjær slik at vi fikk anled­ning å kom­me oss i land med hele gjen­gen. Heia Bjørnøya!

Gal­le­ri 2 – Bjørnøya

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Lofo­ten  → Bjørnøya  → Spits­ber­gen (Sval­bard)

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php