spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2022Sval­bard med Arc­ti­ca II, 07.-25.08.2022 → Sval­bard med Arc­ti­ca II, 07.-25.08.2022. Del 2

Svalbard med Arctica II, 07.-25.08.2022

Del 2: Nordaustland

Isbjørn, Nordaustland

Isbjørn på nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det.

Det skul­le vise seg at det var den rik­ti­ge avgjø­rel­sen å kom­me seg bort fra ves­t­kys­ten og østo­ver. Det var jo, til å begyn­ne med, litt grått også på den­ne kan­ten, men slik er det jo bare når et kraft­ig lav­trykk kom­mer inn. Men vi var helt klart i rett områ­de i dis­se dage­ne, her på nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det. Vi opp­lev­de lite vind og bøl­ger og til og med en god del sol­skinn. Det skjer jo ikke alle dager der oppe! Utro­lig vak­re og spen­nen­de lands­kap som få får se og besøke. Det er noe man må set­te pris på – det er ikke man­ge som har vært her.

Platenhalvøya, Nordaustlandet

Fot­tur over Pla­ten­hal­vøya, fra Zorgd­ra­gerfjor­den til Duvefjor­den, Nord­aus­t­land.

Bil­de­gal­le­ri 2: Nord­aus­t­land

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Fra Isfjor­den til nord­ves­th­jør­net av Spits­ber­gen  → Nord­aus­t­lan­det  → Hin­lo­pens­tre­tet  → Fra øst­kys­ten til Isfjor­den

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.10.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php