spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Rundt Spitsbergen med SV Antigua, 10.-23. september 2023

Del 4: fra Liefdefjorden til Longyearbyen

Moffen, kveldslys

Mof­fen i kveldslys.

Dagen på Spits­ber­gens nord­kyst var full med for­skjel­li­ge høy­de­punk­ter, fra ind­re Lief­defjor­den med Mona­co­b­reen i glim­ren­de for­hold til den lil­le øya Mof­fen på 80 gra­der nord. Etter en tur i snøen på Dan­s­køya gikk turen søro­ver mot Kongsfjor­den, hvor vi fikk en gyl­den mor­gen på Mid­thol­men i Lové­nøya­ne og en etter­mid­dag med vær av vel­dig for­skjel­li­ge sor­ter i Ny-Åle­sund.

Lovénøyane i Kongsfjorden: Midtholmen

Lové­nøya­ne inKongsfjor­den: Mid­thol­men.

Så ble det tid å kom­me søro­ver og til Isfjor­den og Lon­gye­ar­by­en igjen, men ikke uten en sis­te ilands­tig­ning under­veis, i Eidem­buk­ta i For­lands­un­det – igjen under glim­ren­de for­hold. En gyl­den avs­lut­ning til en fan­tas­tisk tur rundt Spits­ber­gen.

Bil­de­gal­le­ri 4: Fra Lief­defjor­den til Lon­gye­ar­by­en

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Fra Lon­gye­ar­by­en til Horn­sun­det  → Storfjor­den  → Hin­lo­pens­tre­tet  → Fra Lief­defjor­den til Lon­gye­ar­by­en

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php