spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Bråsvellbreen og Austfonna

Kart Bråsvellbreen & Austfonna

Generelt: Navnene Austfonna og Bråsvellbreen er beskrivende. Austfonna er så navngitt ettersom isfonnen ligger i Svalbards østlige strøk, mens Bråsvellbreen fikk navnet sitt etter et plutselig brefremrykk (“surge”) i 1937-38.

Overflateområdet på Austfonna er 8100 km2, da er ikke nabobreen Vegafonna (350 km2) medregnet. Overflaten på Bråsvellbreen dekker et område på 1110 km2 (tallet er synkende, siden 1980).

Brefronten på Bråsvellbreen/Austfonna er omtrent 180 km lang, og brytes opp kun av et par, steinete utstikkere. Dette gjør den til den lengste brefronten på den nordlige halvkule.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detaljert info: guideboka Svalbard – Norge nærmest Nordpolen.

Kalving på brefronten av Bråsvellbreen

Brefronten av Bråsvellbreen.

Geologi: Austfonna og Bråsvellbreen er begge to isbreer. Bråsvellbreen er en del av Austfonna. Grensen mellom disse to er ikke synlig. Den delen av Austfonna hvor isen beveger seg raskere enn resten, antagelig på grunn av en forsenkning i den underliggende berggrunnen, er Bråsvellbreen, og dermed er grensen definert av isbredynamikken.

Dette betyr at Bråsvellbreen er en viktig del av breens massebalansesystem.

Deler av Austfonna rykket frem i 2013, og ført til massetap og kalving av store masser isfjell inn i Barentshavet, og endringer i kystlinjen.

Anbefalt lesing for videre, lettforståelig (virkelig!) informasjon om Svalbards geologi og landskap.

Austfonna nær Isispynten

Austfonna nær Isispynten: et bilde av uendelighet.

Isispynten

Landskap: Vidstrakte iskapper. Store arealer er stort sett fri for sprekker. På de store overflatene danner smeltevann bekker som faller over brefronten om sommeren, som enkelte steder skaper spektakulære syn.

Above and below: Isispynten on the eastern side of Austfonna consists largely of some square kilometres of moraine

Over og under: Isispynten på østsiden av Austfonna består hovedsakelig av noen kvadratkilometer med morene.

Isispynten

Galleri Bråsvellbreen

Klikk på miniatyrbildet for å åpne forstørret versjon av et spesielt bilde.

Tilbake

Siste modifikasjon: 19.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php