spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Longyearbyen - taubanebukk Saudi-Arabia

360°-Panoramabilder

Den gam­le tauba­nen er ett av lan­de­mer­ke­ne i Lon­gye­ar­by­en. Den ble brukt til å frak­te kull ut av gru­ve­ne og via tauba­ne­sen­tra­len til hav­nen. Den førs­te tauba­nen ble tatt i bruk i 1907. Sys­te­met ble til slutt erstat­tet med frakt­bi­ler i 1987.

Buk­ke­ne som holdt tauba­nen oppe er nå iøy­ne­fal­len­de lan­de­mer­ker. Noen av tauba­ne­buk­ke­ne har blitt reno­vert for å for­hind­re kol­laps. Den­ne buk­ken, som står i en sen­tral posis­jon i Lon­gye­ar­by­en, er opp­lyst under mør­ket­iden. Lokalt var den kjent under nav­net «Sau­di-Ara­bia».

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php