spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Prins Karls Forland: Persiskammen

360° panoramabilde

Per­sis­kam­men er et fjell som lig­ger på den sør­li­ge delen av Prins Karls For­land, den lan­ge, sma­le øya uten­for ves­t­kys­ten av Spits­ber­gen.

Per­sis­kam­men er omgitt av åpne kyst­s­let­ter. Utsik­ten er der­for spek­ta­kulær, til tross for sine beskjed­ne 321 m. Man kan på en klar­værs­dag se Atlan­ter­ha­vet i vest, den store slet­ten i mid­ten av Prins Karls For­land i nord og For­lands­un­det og Spits­ber­gen i øst.

Slike fine­værs­da­ger fore­kom­mer imid­lert­id sjel­den, og områ­det i seg selv er ikke så lett tilg­jen­ge­lig.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php