spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Petu­nia­buk­ta: Ebba­da­len

Den sta­dig ster­ke­re vår­so­len har smel­tet, eller hel­ler for­dam­pet bort, mye av snø­dek­ket her i ned­re Ebba­da­len på øst­siden av Petu­nia­buk­ta, og dan­ner et ørken­li­gnen­de bil­de av våren i Ark­tis.

Et uni­kt lands­kap fin­nes i ind­re Ebba­da­len, hvor et fos­se­fall er fros­set gjen­nom om vin­te­ren.

Vids­trak­te områ­der får et speil­li­gnen­de isdek­ke over dal­bun­nen mel­lom more­ner og isslip­te steins­krå­nin­ger.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 05.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php