spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Hornsund: Ammonittøya

360° panorama

Ammo­nit­tøya er en liten øy i Bre­pol­len innerst i Horn­sund. Nav­net peker mot fos­si­ler (ammo­nit­ter) opp­daget her. Ammo­nit­te­ne er fun­net i more­ne sedi­men­ter som dek­ker mes­te­par­ten av øya, som var dek­ket av bre frem til isbree­ne trakk seg til­ba­ke tid­lig på 1900-tal­let. Stei­ne­ne som inne­hol­der fos­si­le­ne ble brakt med bre­er fra van­n­opp­sam­lings områ­der på bree­ne, som inklu­de­rer store deler rundt Bre­pol­len med sedi­men­te­re berg­ar­ter fra Jura og krit­t­ald­e­ren (og Ter­tiærald­e­ren, men dis­se inne­hol­der ikke ammo­nit­ter på Spits­ber­gen).

Uav­hen­gig av hvor de kom fra, nyter de garan­tert flott utsikt over Bre­pol­len i dis­se dager, og får mer eller mind­re jevn­lig besøk av isbjørn.

Ammo­nit­tøya var bre­dek­ket tid­lig på 19-tal­let, men bree­ne har truk­ket seg kraft­ig til­ba­ke siden. Noen av isbree­ne her lig­ger nå omt­rent 10 km bor­te fra den­ne lil­le øya. For­ske­re reg­ner med at bree­ne kan trek­ke seg så langt til­ba­ke om noen tiår at det blir en gjen­nom­gåen­de sund mel­lom dagens Horn­sund og øst­kyst, slik at Sør­kapp Land, så langt en del av Spits­ber­gen, blir en øy.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 22.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php