spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Freemansund: Zeiløyane

360 grader panoramabilde og litt om landskapet

Zeiløya­ne er en liten grup­pe småøy­er lengst øst i Free­man­sun­det, ikke langt fra Åne­setEdgeøya. På kar­tet ser Zeiløya­ne ut som et per­lek­je­de:

Zeiløyane, Svalbard

Zeiløya­ne i Free­man­sun­det, nord for Edgeøya.
Kart © Norsk Polar­in­sti­tutt.

Inn­trykket på stedet er anner­le­des: Her ser det ut som om det drei­er seg om én lang­strakt, gjen­nom­gåen­de øy, i hvert fall her i den ves­t­re delen hvor pan­ora­ma­bil­det ble tatt. Har lands­ka­pet forand­ret seg eller er det bare kar­tet som er unø­yak­tig?

Det var ikke mye tid den­ne gan­gen og været vis­te seg ikke fra sin bes­te side, så det var ikke anled­ning til å se på øst­siden av Zeiløya­ne. Det får ven­te til en annen anled­ning, og den kom­mer nok en gang 🙂

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 16.12.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php