spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Del 3: Lofoten

Fra Tromsø til Bodø med SV Antigua, 2019

Etter Har­stad nåd­de vi frem til Ofo­ten som er et utmer­ket tur­om­rå­de selv om snøen kom­mer en hori­son­talt imø­te.

Tranøy er et vel­dig kunst­ne­risk sted. Man­ge steder i og rundt om den lil­le lands­by­en fin­nes det kunst. Noe står rett ved vei­kan­ten, annet må man lete etter. Det blir litt van­skel­ig når mør­ket fal­ler, men vi fikk se en del før det ble for mørkt ute.

Dagen etter kom vi til Lofo­ten. Troll­fjor­den ble litt av et vin­ter-even­tyr, med snø­fall og vind. Skro­va er et av mine favo­ritt­steder. Her fin­nes det flot­te turm­u­li­ghe­ter. Så kom kok­ken Sascha frem med mye god grill­mat og litt nord­lys ble en fin avs­lut­ning på den­ne dagen.

Kabel­våg ble det nes­te stedet for oss, med Lofot­mu­seet og Lofo­tak­va­riet som er beg­ge abso­lutt ver­dt et besøk. Noen vær­har­de lot seg fris­te til å gå turen til Svol­vær til fots selv om van­net, frys­sen og fly­ten­de, kom fra alle kan­ter. Fra Svol­vær tok vi bus­sen til Lauk­vik på ytter­si­den av Aus­t­vå­gøya sene­re på kvel­den for å besøke nord­lys­sen­ter­et der.

Våre dager i Lofo­ten ble avrun­det av et besøk til vak­re Hen­nings­vær før vi krys­set Ves­t­fjor­den mot Bodø.

Gal­le­ri: Lofo­ten

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side:  → Trom­sø – Nord-Len­an­gen  → Skrol­s­vik & Har­stad  → Lofo­ten

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 08.11.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php