spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Galleri 3 - Hinlopenstretet - 04.-22. August 2019

Rundt om Spitsbergen med Arctica II - 04.-22. August 2019

Peter før­te Arc­ti­ca II inn i Cla­ra­vå­gen, noe som bare få skip­pe­re på mind­re båter tør og bør. Her fikk vi den førs­te kon­tak­ten med polarør­ken­lands­ka­pet på Nord­aus­t­lan­det. Sene­re besøk­te vi den gam­le svens­ke forsking­s­s­tas­jo­nen i Kinn­vi­ka.

Litt len­ger sør satt reket­rå­le­ren North­gui­der fort­satt på grun­nen ved Spar­ren­e­set. Fle­re and­re båter var i områ­det for å få den fjer­net.

Bre­tu­ren ved Gim­leodden måt­te vi bare kan­sel­le­re – helt klart for mye vind. Isteden­for var det dyre­li­vet med titusen­vis av polar­lom­vier som blås­te våre sok­ker av og bort noen timer sene­re ved Alkef­jel­let.

Anled­nin­gen til en tur på land kom sene­re på Von Otterøya, og en dag sene­re var vi i dri­vi­sen sør for Hin­lo­pens­tre­tet. Et av dagens høy­de­punk­ter var helt klart å få se en av de meget sjeld­ne Grøn­landsh­va­le­ne!

Gal­le­ri 3: Hin­lo­pens­tre­tet

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Den nord­li­ge ves­t­kys­ten  → Nord­kys­ten  → Hin­lo­pens­tre­tet  → Sørøst Sval­bard  → Den sør­li­ge ves­t­kys­ten

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.09.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php