spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Galleri 1: Krossfjorden og Kongsfjorden

Til Spitsbergens nordkyst med SV Antigua, 19.-29. september 2019

Den førs­te dagen end­te med vak­kert kvelds­lys over Isfjor­den – og den nes­te dagen begy­n­te med en liten hil­sen fra stor­ha­vet, noe som før­te til litt av hvert av reaks­jo­ner ombord, fra «kan jeg få et heli­ko­pter – NÅ!» (nei, det går ikke) til én som bes­tem­te seg for å retur­ne­re alle­re­de 2 uker etter den­ne turen for å være med på overfar­ten fra Sval­bard til fast­lan­det på SV Anti­gua i okto­ber for å vir­ke­lig få opp­le­ve det store havets vind, vær og bøl­ger … 🙂 jo, slik har jo hver og en sitt eget per­spek­tiv på livet.

Men uan­sett var vi jo inne i Krossfjor­den bare noen få timer sene­re og så ble det den førs­te ilands­tign­in­gen i Signe­ham­na. Sene­re dro vi vide­re til noen av Krossfjor­dens for­skjel­li­ge gre­ner for å opp­le­ve fle­re isbre­er fra for­skjel­li­ge per­spek­ti­ver, fra ski­pet og på tur i land.

Den nes­te dagen var vi i Kongsfjor­den og den­ne dagen var sik­kert blant turens høye­punk­ter – vel, det var nok alle dager på en eller annen måte, men den­ne dagen var været vir­ke­lig used­van­lig godt, vil jeg si. Først gikk vi tvers over Blom­strand­hal­vøya og «besteg» dens høyes­te «fjell», Irgensfjel­let og Brat­lie­kol­len, med fan­tas­ti­s­ke uts­ik­ter. Sene­re dro vi vide­re inno­ver Kongsfjor­den og tok oss en liten tur på Sig­rid­hol­men. Så avs­lut­tet vi dagen i Ny-Åle­sund.

Gal­le­ri 1: Krossfjor­den og Kongsfjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Krossfjor­den og Kongsfjor­den  → Nordover, til Woodfjor­den  → Ves­to­ver, til Isfjor­den

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 30.10.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php