spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Galleri 1: langs Spitsbergens vestkyst og opp til nordkysten

Det var bare begy­n­nel­sen av turen til Spits­ber­gens nord­kyst med SV Anti­gua, men den­ne førs­te kvel­den var alle­re­de så vak­ker at en kun­ne nes­ten lure på om det var ikke kanskje litt for mye, det med å sei­le mot sol­ned­gan­gen og en blåh­val ikke så langt unna da vi seil­te ut av Advent­fjor­den.

I Ny-Åle­sund var det på tid å si ha det bra og far­vel til sivi­li­sas­jo­nen i en stund, og ikke mye sene­re dykket vi inn i en ver­den som var så utro­lig vak­ker at det var nes­ten smer­te­fullt. Kong­s­ve­gen og Kronebreen en fin høst­dag, ved sol­ned­gang, det er rett og slett utro­lig flott!

We got our first direct con­tant with arc­tic wil­der­ness inclu­ding wal­rus­ses and arc­tic foxes at Smee­ren­burg on Ams­ter­damøya, fol­lo­wed by more beau­ty and silence in Raudfjord.

Kart 1 – til Spits­ber­gens nord­kyst

Kart 1 - til Spitsbergens nordkyst

Gal­le­ri 1: til Spits­ber­gens nord­kyst

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Nord­kys­ten  → Nord­aus­t­land  → Fra Mof­fen til Dans­køya  → For­landsund og Isfjor­den

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php