spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Blomstrandhalvøya: Irgensfjellet

360° panoramabilder

Irgens­fjel­let er 385 meter høyt og der­med det høy­es­te «fjel­let» på Blom­strand­hal­vøya i Kongsfjor­den. Høy­den er kan­skje ikke sær­lig impon­e­ren­de, men utsik­ten er lik­e­vel fan­tas­tisk. Kongsfjor­den er berømt for det vak­re fjell- og bre­lands­ka­pet, og fra Irgens­fjel­let får man en helt upåkla­ge­lig pan­ora­ma­utsikt på en god dag med fint vær. Spe­sielt lands­ka­pet nord for Blom­strand­hal­vøya kan man godt se herif­ra, med Blom­strand­ham­na og fle­re småøy­er som lig­ger der (fug­le­re­ser­va­ter!) og Blom­strand­breen på nordsi­den av Blom­strand­ham­na. Blom­strand­breen nåd­de helt frem til nordsi­den av Blom­strand­hal­vøya til den trakk seg til­ba­ke sent på 1980-tal­let. Frem til da var Blom­strand en hal­vøy og siden det ble den til en øy. Uan­sett er nav­net Blom­strand­hal­vøya fort­satt i bruk.

Pano 1 – Blom­strand­hal­vøya: Irgens­fjel­let

Det nest-høy­es­te fjel­let på Blom­strand­hal­vøya er Brat­lie­kol­len. Derif­ra har du også en fan­tas­tisk utsikt, spe­sielt mot sør­si­den av Kongsfjor­den.

Pano 2 – Blom­strand­hal­vøya: Irgens­fjel­let

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 13.10.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php