spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Barentsburg: Lenin

360° panorama

Lenin sta­tu­en i Bar­ents­burg er uten tvil et iøy­ne­fal­len­de og popu­lært foto­mo­tiv. Den er et sym­bol på fort­i­den, også i Bar­ents­burg. Ingen der vil ha kom­mu­nis­men til­ba­ke, som under Lenin og Sta­lin. Men den­ne mas­si­ve bys­ten i gra­nitt står nå der og sym­bo­li­se­rer his­to­ri­en, og gle­der seg til å møte turis­ter.

Det er en annen Lenin-sta­tue av sam­me type i Pyra­mi­den. Og det fin­nes også en sta­tue i Lon­gye­ar­by­en. Hvis man inklu­de­rer den sist­nevn­te, selv om den er laget av plast, så er Bar­ents­burg-Lenin den tred­je nord­ligs­te i ver­den. I det mins­te så vidt jeg vet. Kjen­ner noen and­re til en Lenin så langt i nord? For eks­em­pel i Franz Josef Land?

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 31.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php