spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Gruvedalen

360° panorama

Lindholmhøgda/Gruvedalen

Det­te pan­ora­ma­bil­det viser lands­ka­pet ikke langt fra Lon­gye­ar­by­en: her vises utsik­ten over Advent­da­len, sett fra Lind­holm­høg­da, like ved Gru­ve­da­len. Fra lys­for­hol­de­ne får vi inn­trykk av hvor­dan det er på for­mid­da­gen midt i novem­ber, tid­lig i polar­nat­ten. Solen har i fle­re uker vært under hori­son­ten. Den kom­mer ikke til syne len­ger. Lys­et på bil­det er litt lys­e­re enn vir­ke­li­ghe­ten, men man kan ori­en­te­re seg gans­ke bra i det mør­ke snø­lands­ka­pet. Man ven­ner seg raskt til lys­for­hol­de­ne, i det mins­te når det er sky­fri him­mel. På tids­punk­tet da det­te bil­det ble tatt, midt i novem­ber 2017, var det vel­dig lite snø. Det var ikke nok snø for å kjø­re snøs­coo­ter, og ikke en gang til å gå på ski.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php