spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Svalbard rundt med SY Arctica II, 06.-24. august 2023

Del 3: Fra Storøya rundt om Nordaustlandet og til Hinlopenstretet

Austfonna, seilas rundt Nordaustland

Seil­as rundt Nord­aus­t­lan­det: smel­tevann og isfjell ved Aus­t­fon­na.

Det ble fak­tisk to ilands­tign­in­ger på Storøya, mye mer en man kan for­ven­te spe­sielt på en dag med vær­for­hold litt på under­kant av det som man kan­skje kun­ne øns­ke seg. Inklu­dert var en tur til hyt­ta til den svens­ke Ymer-ekspe­dis­jo­nen i 1980 («Sta­ti­on Val­ter»), som nå fikk en egen side (trykk her for å åpne den) tak­ket det­te besøket.

Når vi en gang var så langt på øst­siden som Storøya var tan­ken ikke langt bor­te å sei­le rundt hele Nord­aus­t­lan­det, noe som ble støt­tet av vær­mel­dinga. Og der­med bruk­te vi vel en dag å føl­ge den endelø­se bre­fron­ten til Aus­t­fon­na, og det var en gans­ke utro­lig opp­le­vel­se.

Så had­de vi fort­satt nok tid til å sei­le et stykke inno­ver Hin­lo­pens­tre­tet. Blant annet ble det en tur på Von Otterøya og en impon­e­ren­de isbjør­nopp­le­vel­se (på alle måter en god en, hvis noen skul­le lure) på Wahl­ber­gøya.

Polarørken, Hinlopen

Polarør­ken­lands­kap på Von Otterøya i Hin­lo­pen.

Bil­de­gal­le­ri: Fra Storøya rundt om Nord­aus­t­lan­det og til Hin­lo­pens­tre­tet

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Fra Isfjor­den til Dan­s­køya  → Nord­aus­t­lan­det  → Fra Storøya rundt om Nord­aus­t­lan­det og til Hin­lo­pens­tre­tet  → Fra øst­kys­ten til Lon­gye­ar­by­en

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 12.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php