spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Langeøya pfeil

Markhambreen

360° panoramabilder av et dynamisk arktisk landskap

Mark­ham­breen er en av man­ge isbre­er på sørøst­kys­ten av Spits­ber­gen. Den­ne meget ugjes­t­mil­de kyst­lin­jen består av brat­te fjell og bre­fron­ter. I mot­set­ning til ves­t­kys­ten fin­nes det nep­pe fjor­der og bukter som kan gi ly og godt bes­kyt­te­de ilands­tig­nings­plas­ser.

Men isbree­ne er på retrett også i det­te områ­de, og gir plass til små bukter. Det­te er til­fel­let i Isbuk­ta, ved Croll­breen og ved Emil’janovbreen, som er alle plas­sert i det­te områ­det, på ves­t­siden av Storfjor­den.

På fly­bil­der tatt i 2011 kan man se at også Mark­ham­breen har trykket seg såpass langt til­ba­ke at det fin­nes en liten bukt mel­lom sel­ve breen og en liten hal­vøy som kom ut under breen. Det er ikke mer enn en strand med en liten lagu­ne. Jeg had­de antatt at i mel­lomt­iden ville breen ha trykket seg enda lengre til­ba­ke slik at en ilands­tig­ning skul­le la seg gjø­re på baks­iden av stran­da, som skul­le gi ly fra Storfjor­dens døn­nin­ger, så vi tok en titt på stedet i 2019. Men til vår stor over­ras­kel­se fant vi ut at Mark­ham­breen har fak­tisk frems­tøtt i mel­lomt­iden slik at den lil­le buk­ta ble helt bor­te, breen har fak­tisk en bratt befront og en liten push-end­mo­re­ne på stran­da.

Et fasci­ne­ren­de eks­em­pel av ung lands­kap­sut­vi­k­ling i et høyark­tisk mil­jø!

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 17.09.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php