spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der* Ark­tis 2019 → Grøn­land med SV Anne-Mar­ga­re­tha

Grønland med SV Anne-Margaretha

25. august - 09. september 2019

Grøn­land Anne-Mar­ga­re­tha: Med tan­ke på lands­ka­pet er Grøn­land en drøm, noe helt unikt: hele natu­ren er så utro­lig stor, og lys­et og far­ge­ne … også og spe­sielt hvis man ten­ker at man har jo aller­e­de sett alt – Sval­bard, Ant­ark­tis, … Grøn­land er nok i en klas­se helt for seg selv.

Målet for oss under den­ne turen med SV Anne-Mar­ga­re­tha var Grøn­lands baks­ide, den ville, store, vak­re øst­kys­ten. Turen begyn­te i Akurey­ri og der­med fikk vi også se litt av Island. Vi bruk­te 2 dager i Island på vei­en ut og en dag til slut­ten av turen for å unn­gå dår­lig vær på åpent hav. Men det er jo ingen over­ras­kel­se at man kan gjø­re mye fint og godt med 3 dager i Island.

Seil­a­sen mel­lom Island og Grøn­land var en opp­le­vel­se i seg selv. Hver en har jo sitt eget per­spek­tiv på fle­re hundre sjø­mil på en liten seil­båt. Noen er nes­ten født på havet og du får dem nes­ten ikke bort fra sty­ret. And­re … vel, and­re er land­pat­te­dyr og du ser ikke mye av dem før båten kom­mer inn i kyst­næ­re far­vann igjen. Uan­sett had­de vi abso­lutt fort­jent noen fine dager i Grøn­land da vi kom frem. Og det fikk vi. Gyll­ne høst­da­ger i Score­s­by­sund, en av ver­dens mek­tigs­te fjord­lands­kap. Selv­føl­ge­lig kun­ne vi ha brukt enda mer tid der, men … Grøn­land men­te det godt med oss, og vi had­de man­ge ufor­glem­me­li­ge opp­le­vel­ser i stors­låt­te og natur­skjøn­ne omgi­vel­ser, med vak­re far­ger, isfjell, lys­et, nord­lys …

Jeg vil tak­ke alle som var med på den­ne turen. Ombord både i kyst­far­vann og på stor­ha­vet og ute i natu­rens still­het, stem­nin­gen var all­tid vel­dig tri­velig og det er jo en vik­tig fak­tor. Takk skal dere ha, alle sam­men! Og spe­sielt vil jeg selv­føl­ge­lig nev­ne skip­per og båt­sei­er Heinz Wut­sch­ke og hans gode manns­kap. Hvis du har lyst å ta en tur med Heinz på SV Anne-Mar­ga­re­tha så er det bare å ta en titt på hjem­mesi­den (trykk her).

Her kan du ned­las­te rei­se­dag­bo­ka (tysk tekst, 12,7 MB).

Ved å trykke på lin­ke­ne neden­for åpner du sider med man­ge bil­der og litt tekst som fortel­ler om våre opp­le­vel­ser under de for­skjel­li­ge dele­ne av den­ne turen:

Foto­gal­le­ri – Grøn­land med SV Anne-Mar­ga­re­tha 2019

  • ant­ark­tis-05-15_03_2007-1

Klikk på bil­det for å kom­me til gal­le­riet.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.11.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php