spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Rei­se­dag­bø­ker og bil­der* Ark­tis 2019 → Grøn­land med SV Anne-Mar­ga­re­tha

Grønland med SV Anne-Margaretha

25. august - 09. september 2019

Grøn­land Anne-Mar­ga­re­tha: Med tan­ke på lands­ka­pet er Grøn­land en drøm, noe helt uni­kt: hele natu­ren er så utro­lig stor, og lys­et og far­ge­ne … også og spe­sielt hvis man ten­ker at man har jo alle­re­de sett alt – Sval­bard, Ant­ark­tis, … Grøn­land er nok i en klas­se helt for seg selv.

Målet for oss under den­ne turen med SV Anne-Mar­ga­re­tha var Grøn­lands baks­ide, den vil­le, store, vak­re øst­kys­ten. Turen begy­n­te i Aku­rey­ri og der­med fikk vi også se litt av Island. Vi bruk­te 2 dager i Island på vei­en ut og en dag til slut­ten av turen for å unn­gå dår­lig vær på åpent hav. Men det er jo ingen over­ras­kel­se at man kan gjø­re mye fint og godt med 3 dager i Island.

Sei­la­sen mel­lom Island og Grøn­land var en opp­le­vel­se i seg selv. Hver en har jo sitt eget per­spek­tiv på fle­re hund­re sjø­mil på en liten seil­båt. Noen er nes­ten født på havet og du får dem nes­ten ikke bort fra sty­ret. And­re … vel, and­re er land­pat­te­dyr og du ser ikke mye av dem før båten kom­mer inn i kyst­næ­re far­vann igjen. Uan­sett had­de vi abso­lutt fort­jent noen fine dager i Grøn­land da vi kom frem. Og det fikk vi. Gyll­ne høst­da­ger i Scores­by­sund, en av ver­dens mek­tigs­te fjor­d­lands­kap. Selvføl­ge­lig kun­ne vi ha brukt enda mer tid der, men … Grøn­land men­te det godt med oss, og vi had­de man­ge ufor­glem­me­li­ge opp­le­vel­ser i stors­låt­te og natur­s­kjøn­ne omgi­vel­ser, med vak­re far­ger, isfjell, lys­et, nord­lys …

Jeg vil tak­ke alle som var med på den­ne turen. Ombord både i kyst­far­vann og på stor­ha­vet og ute i natu­rens still­het, stem­nin­gen var all­tid vel­dig tri­ve­lig og det er jo en vik­tig fak­tor. Takk skal dere ha, alle sam­men! Og spe­sielt vil jeg selvføl­ge­lig nev­ne skip­per og båt­sei­er Heinz Wutsch­ke og hans gode manns­kap. Hvis du har lyst å ta en tur med Heinz på SV Anne-Mar­ga­re­tha så er det bare å ta en titt på hjem­mesi­den (trykk her).

Her kan du ned­las­te rei­se­dag­bo­ka (tysk tekst, 12,7 MB).

Ved å trykke på lin­ke­ne neden­for åpner du sider med man­ge bil­der og litt tekst som for­tel­ler om våre opp­le­vel­ser under de for­skjel­li­ge dele­ne av den­ne turen:

Foto­gal­le­ri – Grøn­land med SV Anne-Mar­ga­re­tha 2019

Klikk på bil­det for å kom­me til gal­le­riet.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.11.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php