spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Ny-Ålesund: Velferdshuset

360 grader panoramabilder

Velferds­hu­set med idrett­shall og klat­re­vegg. Velferds­hu­set er ikke offent­lig, men bru­kes flit­tig av de som bor i Ny-Åle­sund.

Som­mer­se­son­gen er nok gans­ke tra­vel for for­sker­ne og per­so­na­let ellers, men spe­sielt i mør­ket­iden er det vel­dig vik­tig med et aktivt idrett­sliv i frit­i­den.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php