spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Ny-Ålesund: Velferdshuset

360 grader panoramabilder

Vel­ferds­hu­set med idretts­hall og klat­re­ve­gg. Vel­ferds­hu­set er ikke offent­lig, men bru­kes flit­tig av de som bor i Ny-Åle­sund.

Som­mer­se­son­gen er nok ganske tra­vel for forsker­ne og per­so­na­l­et ellers, men spe­sielt i mør­ket­iden er det vel­dig vik­tig med et aktivt idretts­liv i friti­den.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php