spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Langeøya pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2023 → Nord Sval­bard med SV Mean­der, 26.8.-8.9.

Nord Svalbard med SV Meander, 26. august - 08. september 2023

Reisedagbok og bildegallerier

SV Meander, Svalbard 2023, kveldslys

SV Mean­der i kveldsly­set i Wahl­enberg­fjor­den, Nord­aus­t­land.

Mot slut­ten av august begyn­ner det a bli så rik­tig vak­kert på Sval­bard. Sola står lavt og sol­ned­gan­gen varer i time­vis. Og det var net­to­pp på den­ne års­ti­den vi seil­te ut den­ne gan­gen med SV Mean­der til Sval­bards nord­li­ge strøk. Vi fulg­te ves­t­kys­ten nord­o­ver og nord­kys­ten østo­ver (og sene­re nord­kys­ten ves­to­ver og ves­t­kys­ten søro­ver, for den saks skyld 🙂). I Hin­lo­pens­tre­tet, i Nord­aus­t­lan­dets dype fjor­der og opp til Sval­bards nord­ligs­te øyer.

Og ves­to­ver og søro­ver igjen.

Vi had­de vær av nes­ten alle typer, unn­tatt rik­tig styg­ge for­hold, men der­imot had­de vi noen rik­tig gul­ne dager. Og dyre­li­vet var der. Og stem­nin­gen ombord var bra. Alt var slik en skul­le øns­ke seg det, og vi had­de en vel­dig vak­ker, på alle måter bra tur. For det vil jeg tak­ke alle som har bidratt til det, men først og fremst Mario Czok, kapt­ein på og eier av det gode ski­pet, SV Mean­der, og beset­nin­gen! Tusen takk til dere, jeg ser frem til fle­re turer! 😃

Kaptein Mario og SV Meander, Wahlenbergfjord

Kapt­ein Mario i action, bein­hardt arbeid som det plei­er å være 😎 her i Wahl­enberg­fjor­den.

Rei­se­dag­bok: Sval­bard med SV Mean­der, 26. august – 08. sep­tem­ber 2023

Det er to for­skjel­li­ge vers­jo­ner. Inn­hol­det er det sam­me, for­skjel­len lig­ger i fils­tør­rel­sen og der­med i kva­li­te­ten. Teks­ten er på tysk uan­sett.

Bil­de­gal­le­ri­er – med SV Mean­der til Sval­bards nord­li­ge strøk

På dis­se side­ne vil du fin­ne bil­de­gal­li­er og kor­te fortel­lin­ger om de for­skjel­li­ge dele­ne av den­ne turen nord på Spits­ber­gen og Nord­aus­t­lan­det:

Vir­tu­el­le turer til steder vi besøk­te under den­ne turen

Det er man­ge sider på spitsbergen-svalbard.no dedi­kert til for­skjel­li­ge steder på Sval­bard, inklduert noen som vi besøk­te under den­ne turen. Side­ne har bil­de­gal­le­ri­er, 360 gra­der pan­ora­ma­bil­der og litt bak­grunn om plas­sen:

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php