spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Pyramiden: Svømmehall

360° panoramabilde

I et eget bygg ved siden av Kul­tur­huset var det en svøm­me­hall med stort svømme­bas­seng. Sel­ve bas­sen­get lå fak­ti­sk i and­re etas­je. Muli­gens var det­te for å bes­kyt­te per­ma­fros­ten mot å smel­te på grunn av den store meng­den av vann over en leng­re peri­ode?

Svøm­me­hal­len lig­ger i et eget bygg i nær­he­ten av Kul­tur­huset, ved siden av uten­dørs-idretts­an­leg­get «Gaga­rin».

Uan­sett, svøm­me­hal­len var også stor og veluts­tyrt med muli­ghe­ter for for­skjel­li­ge akti­vi­te­ter.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 22.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php