spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Del 1: Tromsø, Finnkroken, Skjervøy, Nord-Lenangen

Fra Tromsø til Bodø med SV Antigua, 2019

Turen med SV Anti­gua begyn­te på søn­dag, 27. okto­ber, men bil­de­ne i det førs­te gal­le­riet på den­ne siden ble tatt kvel­den før. Nord­ly­set den­ne kvel­den var bare så vak­kert! Så vidt jeg vet var alle som ble med på den­ne turen aller­e­de i Trom­sø den­ne kvel­den. Jeg tok dis­se bil­de­ne fra Fløy­en rett i nær­he­ten av Trom­sø. Det er et veleg­net sted for å se og å ta bil­der av nord­lys og det er vel­dig lett å kom­me seg dit med buss og med fjell­hei­sen.

Gal­le­ri: Trom­sø

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Så gikk vi ombord SV Anti­gua søn­dag kveld. Det ble en vel­dig fin start med fan­tas­tis­ke nord­lys enda før vi had­de dratt fra kaia. Sene­re gjor­de vi et besøk i Finn­kro­ken på Reinøya. Det ble, til vår stor over­ras­kel­se, en vel­dig hyg­ge­lig vel­komst – vi had­de jo rett og slett ikke for­ven­tet at noen skul­le møte oss i det hele tatt. Vi fikk spa­se­re i sko­gen langs en sti som var opp­mer­ket med fak­ler og en eks­klu­siv vis­nings­tur i den gam­le butik­ken som nes­ten er et muse­um, en tids­mas­kin på en måte. Tusen takk til JM Han­sen!

Rundt Skjer­vøy var været dess­ver­re ikke som for­ven­tet. Det ble ikke noe av å lete etter hva­ler, men isteden­for fikk vi et lite sei­le­ven­tyr under gans­ke ark­tis­ke for­hold. Det er jo også litt spen­nen­de å set­te seil i snø­fokk! Sene­re gikk vi en tur i Nord-Len­an­gen.

Gal­le­ri: Trom­sø, Finn­kro­ken, Skjer­vøy, Nord-Len­an­gen

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side:  → Trom­sø – Nord-Len­an­gen  → Skrol­s­vik & Har­stad  → Lofo­ten

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 08.11.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php