spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Texas Bar

Texas Bar er en gam­mel fangsthyt­te, byggd i 1927 av Hil­mar og Mar­tin Pet­ter­son Nøis. Fle­re med­lem­mer av Nøis-fami­li­en bruk­te Woodfjor­den og Lief­defjor­den som fangs­tom­rå­de sent på 1920-tal­let og byg­de en del hyt­ter. Blant dem er den gam­le hyt­ta i Mus­ham­na og den som Hil­mar kal­te for Kapp Hvi­le på Gråhu­ken, i dag van­lig­vis kjent som Rit­ter-hyt­ta.

Texas Bar var en bistas­jon, noe som betyr at hyt­ta ble bare brukt for kor­te­re opp­hold under fangst­tu­rer for kor­te­re opp­hold. I dag blir den av og til brukt av fast­bo­en­de fra Lon­gye­ar­by­en som tar den lan­ge turen til Lief­defjor­den med snøs­ku­ter eller båt eller vitenskaps­folk.

Jeg vet dess­ver­re ikke hvor­for Hil­mar og Mar­tin kal­te hyt­ta etter Texas. Det er nok ingen stor his­to­rie, men kan jo godt hen­de at den var mor­som 🙂

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 31.08.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php