spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Texas Bar

Texas Bar er en gam­mel fang­sthyt­te, byggd i 1927 av Hil­mar og Mar­tin Pet­ter­son Nøis. Fle­re med­lem­mer av Nøis-fami­li­en bruk­te Wood­fjor­den og Lief­defjor­den som fang­s­tom­rå­de sent på 1920-tal­let og byg­de en del hyt­ter. Blant dem er den gam­le hyt­ta i Mus­ham­na og den som Hil­mar kal­te for Kapp Hvi­le på Gråhu­ken, i dag van­lig­vis kjent som Rit­ter-hyt­ta.

Texas Bar var en bis­tas­jon, noe som betyr at hyt­ta ble bare brukt for kort­e­re opp­hold under fang­st­tu­rer for kort­e­re opp­hold. I dag blir den av og til brukt av fast­bo­en­de fra Lon­gye­ar­by­en som tar den lan­ge turen til Lief­defjor­den med snøs­ku­ter eller båt eller viten­skaps­folk.

Jeg vet dess­ver­re ikke hvor­for Hil­mar og Mar­tin kal­te hyt­ta etter Texas. Det er nok ingen stor his­to­rie, men kan jo godt hen­de at den var mor­som 🙂

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 31.08.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php