spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Del 2: Skrolsvik & Harstad

Fra Tromsø til Bodø med SV Antigua, 2019

Etter nat­tens seil­as søro­ver nåd­de vi frem til Skrol­s­vik på Sen­ja. En fin liten lands­by og havn. Her kan man gjø­re fjell­tur­er og spa­ser­tu­rer mot kys­ten hvor tysker­ne byg­get noen svæ­re fors­vars­an­legg under kri­gen. Gam­mel­bu­tik­ken ble åpnet spe­sielt for oss. Så hyg­ge­lig!

Så dro vi vide­re mot Har­stad. Her på Tron­de­nes, rett i nær­he­ten av Har­stad, står enda stør­re fors­vars­an­legg fra kri­gen. Helt van­vit­tig! Tron­de­nes his­to­ris­ke muse­um og den mid­del­al­der­ske kir­ken var dess­ver­re beg­ge stengt i dag. Det var litt synd, for­di de gir ellers en fin utjev­ning etter besøket til det som de kal­ler for Adolf­ka­no­nen.

Gal­le­ri: Skrol­s­vik & Har­stad

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side:  → Trom­sø – Nord-Len­an­gen  → Skrol­s­vik & Har­stad  → Lofo­ten

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 08.11.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php