spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Nordaustland: Langgrunnodden

Polarørkenlandskap og fangsthytte

Lang­grunnod­den lig­ger lengst nord­vest på Nord­aus­t­lan­det, nord i Hin­lo­penstre­tet. Det er et vel­dig kar­rig og stei­net polarør­ken­lands­kap som strek­ker seg med lave hau­ger og noen store lagu­ner mel­lom Murchi­son­fjor­den i sør og Fran­klin­sun­det i nord. Frost­for­vit­ring har skapt utal­li­ge skar­pe stein av den kalk­hol­di­ge berg­grun­nen, som ofte dan­ner fasci­ne­ren­de stein­rin­ger og and­re frost­møns­ter.

En grup­pe fangst­menn under ledelse av Anders Lar­sen byg­get en fangsthyt­te her i 1908. Områ­det ble sjel­dent besøkt av over­vin­tren­de fangst­folk, selv om det ble hyp­pig brukt til som­mer­fangst. Under de noen få over­vin­trin­ger på fangst­fel­tet var hove­dstas­jo­nen enten i Murchi­son­fjor­den eller i Bren­ne­v­insfjor­den eller på Lågøya.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.01.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php