spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guidebok pfeil

Nordaustland: Langgrunnodden

Polarørkenlandskap og fangsthytte

Lang­grun­nod­den lig­ger lengst nord­vest på Nord­aus­t­lan­det, nord i Hin­lo­pens­tre­tet. Det er et vel­dig kar­rig og stei­net polarør­ken­lands­kap som strek­ker seg med lave hau­ger og noen store lagu­ner mel­lom Murch­ison­fjor­den i sør og Fran­k­lin­sun­det i nord. Frost­for­vitring har skapt utalli­ge skar­pe stein av den kalk­hol­di­ge berg­grun­nen, som ofte dan­ner fasci­ne­ren­de stein­rin­ger og and­re frost­møns­ter.

En grup­pe fang­st­menn under ledel­se av Anders Lar­sen byg­get en fang­sthyt­te her i 1908. Områ­det ble sjel­dent besøkt av over­vin­tren­de fang­st­folk, selv om det ble hyp­pig brukt til som­mer­fangst. Under de noen få over­vint­rin­ger på fang­st­fel­tet var hovedstas­jo­nen enten i Murch­ison­fjor­den eller i Bren­ne­vins­fjor­den eller på Lågøya.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.01.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php