spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Kongsfjorden

Ny-Ålesund, Blomstrandhalvøya, Kongsvegen: info om natur og historie

Kart over Kongsfjorden

Kongsfjorden.

Bildegallerier Kongsfjorden

Det finnes flere bildegallerier nederst på denne siden for å illustrere forskjellige spennende steder og litt av naturen og kulturminnene som en kan finne der.

Utsikt Kongsfjorden

Utsikt fra Blomstrandhalvøya over Kongsfjorden.

Generelt: Kongsfjorden og Ny-Ålesund

Området byr på en vakker og mangfoldig natur med mange fjorder og bukter. Historisk interessant. Hvert år kommer mange besøkende til Ny-Ålesund. Turistene ankommer bosetningen som regel med små og i stigende grad også med store båter. Deler av området ligger innenfor Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark og er dermed fredet. Lovénøyene, noen av småøyene på nordsiden av Blomstrandhalvøya og Kapp Guissez mellom Kongs- og Krossfjorden er fuglereservater. Her har man man ikke har lov å gå i land mellom 15. mai og 15. august. Ossian Sarsfjellet er et naturreservat, her er det ikke lov å telte.

Ny-Ålesund er et populært sted for turister. Hvert år kommer mange besøkende, noe som ikke alle som jobber i den lille byen er særlig glad for. Av den grunn er det satt opp spesielle regler for turistene (hold dere innenfor bosetningen, hold dere på veiene, ikke gå inn i andre bygninger enn de offentlige, ikke rør noe vitenskapelig utstyr, ikke forstyrr dyrene). En annen populær destinasjon er Blomstrandhalvøya med den gamle marmorgruven Ny-London, sin interessante flora, fauna, historie og flotte turmuligheter. Siden 2015 har antall større fartøy og besøkerstrømmen blitt ganske kraftig redusert på grunn av forbudet mot tungolje som drivstoff.

Ny-Ålesund

Hus i Ny-Ålesund foran fjell- og isbree-kulissen i indre Kongsfjorden.

Lenger inn i Kongsfjorden kan man beundre de vakre isbreene.

Panoramaer i Kongsfjorden

Selvfølgelig har jeg flere vakre 360-grader-panoramabilder på denne hjemmesiden slik at du kan her og nå ta noen kjappturer til forskjellige steder i dette vakre området:

Roald Amundsen, Ny Ålesund

Roald Amundsen i Ny-Ålesund i nærheten av det “Blaues Haus”
(“Det “blå huset” pleide å være den gamle Koldewey-Stasjonen til det tyske Alfred-Wegener-Instituttet).

Geologi

Variert. I Kongsfjorden er den geologiske sammensetningen relativ komplisert. På nordsiden finner man svakt metamorfe grunnfjell-karbonater (“marmor”), for eksempel på Blomstrandhalvøya. Her var det til og med et par optimister som gjennomførte enkelte gruvedrift-forsøk (se avsnitt om historie). Innerst i Kongsfjorden finner man hovedsakelig sedimenter fra Devon til Permokarbon. Disse ble også ble sterkt deformert i den nedre tertiær, men de er ikke metamorfiske. Sammensetningen av rød sandstein og konglomerat fra devon ( “Old Red”) og gul-brune, yngre kalkstein og sandstein, som på grunn av de allsidige deformasjonene ligger oppå eller ved siden av hverandre nærme grunnfjellet, er et fantastisk syn. De som interesserer seg for geologi, kan iaktta bergarter fra grunnfjell til øvre paleozoikum (Old Red og permokarbon) med klare foldninger og forstyrrelser innerst i Kongsfjorden. Dette er virkelig interessant!

Rundt omkring på Blomstrandhalvøya ligger påfallende store steinblokker, delvis av grove Old Red konglomerater samt noen av leirskifer som ligner utrolig på forsteinet tre.

Geologi Kongsfjorden

Geologisk mosaikk øst for Kongsfjorden. Påfallende er den rødlige Old Red med lag av harde permokarboniske karbonater på toppen.

Brøggerhalvøya består av en samensetning av blandt annet stein fra grunnfjell, permokarbon og sandstein samt konglomerater. De sistnevnte inneholder kull og var grunnlaget for kullindustrien i Ny-Ålesund som ble drevet fram til 1962. Både den sterke deformasjonen av kullet som ligger under havets overflate og det høye metaninnholdet, noe som gjentatte ganger førte til mineeksplosjoner og dermed til alvorlige ulykker, bidro til at gruven ble nedlagt. Grunnen som utløste nedleggelsen var en eksplosjon som førte til flere dødsfall.

Landskap

Variert, også på grunn av den geologiske sammensetningen (se ovenfor). Fjell, som for det meste er dekket med is, innlandet som er preget av isbreer og store kalvende isbreer i indre Kongsfjord. Ved Kongsvegen kommer det røde smeltevannet ut under vann fra breen, som har fått sin farge av pulveriserte Old Red-steiner. Berømt er de Tre Kroner, tre karakteristiske fjelltopper øst for Kongsfjorden: Svea, Dana, Nora (Sverige, Danmark, Norge). På sørsiden av Kongsfjord og ved inngangen av fjorden er landskapet for det meste flatt og isfritt.

Kronebreen, Kongsfjorden

Kronebreen to av de tre berømte fjellene Tre Kroner i vakkert septemberlys.

Flora og Fauna

Enkelte steder, der hvor terrenget tillater det, finner man vakker tundra-vegetasjon. Dyrelivet består hovedsakelig av flere fuglearter, for eksempel polarlomvi og krykkje, som samler seg på bratte klipper i forskjellige fuglekolonier.

Tundraområdene er viktige samlingssteder for gjess, særlig for hvitkinngåsa. På øyene hekker et stort antall av ærfugler.

På tundraen lever både fjellrev og Svalbardrein. I Ny-Ålesund finner man også et variert dyreliv: hvitkinngås, rev og rødnebbterner. Sistnevnte nøler ikke med å angripe mennesker når den føler seg truet. Hvis dette skjer, er det beste man kan gjøre å fjerne seg fra stedet, man bør ihvertfall ikke slå etter dem. Andre fugler som holder til her er: haveller og av og til ismåker ved hundegården samt en rekke andre interessante fuglearter.

Fjelljoa er en sjelden fugl som vi kan, hvis vi er heldige, observere på Blomstrandhalvøya. Fuglen hekker bare noen få steder på Svalbard.

Fuglefjell, Ossian Sarsfjellet

Fuglefjell på Ossian Sarsfjellet med krykkjer og polarlomvier.

Historie

Kongsfjorden var kjent allerede av hvalfangerne og i Engelsbukta syd for Kongsfjorden har man oppdaget graver og rester fra ovner som ble brukt til å koke hvalspekk. Her fant man i det 17. århundre kullforekomster i form av steiner og grus på stranden på sørsiden av Kongsfjorden, den gang kalt Kings Bay.

Gruvedriften startet først i det 20. århundre der hvor Ny-Ålesund ligger i dag. Utvinningen tok lang tid og ble gjentatte ganger avbrutt av økonomiske og teknologiske problemer samt av krigen. I 1962 ble gruven lagt ned etter flere gruveulykker med mange dødsfall.

I dag har mange forskningsstajoner fra forskjellige land etablert seg i Ny-Ålesund. Her driver forskjellige nasjoner hver sine stasjoner, som for eksempel det tyske Alfred Wegener Instituttet ‘Koldewey Station’ som er et helårig forskningsanlegg.

Koldewey Stasjonen (Det blå huset)

Koldewey Stasjonen (“Det blå huset”): kulturelt tilbehør.

Viktigere for polarhistorien er ekspedisjonene til flypionerene Roald Amundsen, Richard Byrd og Umberto Nobile i det 20. århundre.

Luftskipmast, Ny-Ålesund

Fortøyningsmasten der Amundsen og Nobile startet sine luftskipekspedisjoner.

På Kvadehuken ved inngangen til Kongsfjorden sto det en norsk målestasjon fra 1920 til 1924.

Interessant og spesielt for Spitsbergen på denne tiden, er gruvedriften på Blomstrandhalvøya. Tidlig i det 20. århundrede etablerte det engelske Northern Exploration Company anlegg for å utvinne marmor. Etter et par somre med prøvedrift, ble driften lagt ned. I dag kan man forsatt se rester etter driften.

Ny London/Camp Mansfield/Marble Island, Blomstrandhalvøya

Hus fra den tiden da det var gruvedrift på Blomstrandhalvøya: Ny London
(også kjent som “Marble Island” eller “Camp Mansfield”).

Kongsfjord galleri 1: Amundsen & Co – Ny-Ålesund

Klikk på miniatyrbildet for å åpne forstørret versjon av et spesielt bilde.

Kongsfjord galleri 2: Ny London & Co – Blomstrandhalvøya

Klikk på miniatyrbildet for å åpne forstørret versjon av et spesielt bilde.

Kongsfjord galleri 3: Kongsvegen, Kronebreen & Co – isbreene

Klikk på miniatyrbildet for å åpne forstørret versjon av et spesielt bilde.

Kongsfjord galleri 4: Juttaholmen, Sigridholmen & Co – Lovénøyane

Klikk på miniatyrbildet for å åpne forstørret versjon av et spesielt bilde.

Tilbake

Siste modifikasjon: 27.08.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php