spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2018 → Sval­bard under seil, sep­tem­ber 2018

Sval­bard under seil, sep­tem­ber 2018

Sval­bard under sail: med SV Anti­gua opp til 80 gra­der nord

En seil­tur til Spits­ber­gens nord­kyst under noen av de fines­te og mest spen­nen­de års­ti­der angåen­de lys­et. I sep­tem­ber kom­mer kom­mer sol­ned­gan­ger og -opp­gan­ger og brin­ger vak­kert lys og var­me far­ger til det kal­de lands­ka­pet. Det var det vi håpet for da vi gikk ombord og det ble akku­rat det som vi fikk! Som all­tid er været en avgjø­ren­de fak­tor, og den­ne gan­gen var vi hel­di­ge. Klikk gjen­nom side­ne under for å få noen gal­le­ri­er med bil­der og kor­te teks­ter.

Du kan også ned­las­te rei­se­dag­bo­ka som har fle­re bil­der osv, men teks­ten er på tysk (bekla­ger!):

Ved å trykke på len­ker i teks­te­ne på dis­se side­ne vil du åpne sider med 360 gra­der pan­ora­ma­bil­der av de for­skjel­li­ge stede­ne. Der får du man­ge vak­re inn­trykk og mye eks­tra info.

Foto­gal­le­ri – Spits­ber­gen under seil med SV Anti­gua, 11.-22. Sep­tem­ber 2018

  • Süd­ge­or­gi­en

Klikk på bil­det for å kom­me til gal­le­riet.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php