spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Operafjellet minnesten

360°-Panoramabilde

Ope­raf­jel­let min­nes­ten

Et rus­sisk fly kol­l­i­der­te med Ope­raf­jel­let sent i august 1996. Ombord var 141 rus­sis­ke pas­sas­je­rer: gru­ve­ar­bei­de­re, ansat­te i gru­ve­sels­ka­pet, fami­liene deres, og fly­ets manns­kap. Alle 141 døde momen­tant. Det­te var den størs­te kata­strofen som noen gang har skjedd på Sval­bard, sett bort ifra sjøs­lag under and­re ver­dens­krig. Årsa­ken til ulykken var dår­lig navi­gas­jon og sikt. Ulykken var en med­vir­ken­de fak­tor til at Pyra­mi­den ble stengt i 1998.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.04.2014 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php