spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Ny-Ålesund: Havn

360° panoramabilde

Hav­nen i Ny-Åle­sund ble byg­get for å dek­ke beho­ve­ne til den lil­le gru­ve­by­en. Stør­re skip kan ikke leg­ge til og når fle­re skip øns­ker å leg­ge til samt­idig i høy­se­son­gen, kan det fak­ti­sk bli trangt om plas­sen.

Når det blå­ser sterk vind fra en uguns­tig ret­ning, er ikke hav­nen det bes­te stedet å lig­ge til, når det gjel­der kom­fort og sik­ker­het.

Like­vel er det her tus­en­vis av besø­ken­de leg­ger til hver som­mer når de skal besø­ke Ny-Åle­sund. Mind­re båter kan fyl­le die­sel og fer­s­kvann.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php