spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Ny-Ålesund: Havn

360° panoramabilde

Hav­nen i Ny-Åle­sund ble byg­get for å dek­ke beho­ve­ne til den lil­le gru­ve­by­en. Stør­re skip kan ikke leg­ge til og når fle­re skip øns­ker å leg­ge til samt­idig i høy­se­son­gen, kan det fak­tisk bli trangt om plas­sen.

Når det blå­ser sterk vind fra en uguns­tig ret­ning, er ikke hav­nen det bes­te stedet å lig­ge til, når det gjel­der kom­fort og sik­ker­het.

Lik­e­vel er det her tusen­vis av besøken­de leg­ger til hver som­mer når de skal besøke Ny-Åle­sund. Mind­re båter kan fyl­le die­sel og fersk­vann.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php