spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Pyramiden: Hytte nær gammelt gruveområde - panoramabilde

360° panoramabilde

Et stykke uten­for det gam­le bysen­ter­et, like under fjel­let Pyra­mi­den og nær et områ­de i skrå­nin­ge­ne hvor fle­re gam­le gru­ver er loka­li­sert, lig­ger en liten, gam­mel trehyt­te.

Gam­melt skur eller hyt­te nær tid­li­ge­re kull­gru­veom­rå­de i Pyra­mi­den.

Det er van­skel­ig å si hva hyt­ten kan ha blitt brukt til. Den har tyde­lig­vis stått tom i lang tid, det er kun noe skrot og et skit­tent gulv igjen. Kan­skje ble det brukt som lag­rings­plass for uts­tyr under den tid­li­ge fasen av gru­ve­drif­ten, eller som et fel­les­rom hvor gru­ve­ar­bei­der­ne kun­ne få ly og var­me i mat­pau­ser?

Inn­si­den av den gam­le hyt­ten.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 22.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php