spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Mohnbukta

Panorama av fangsthytte og fastis, isfjell og isbre

Mohn­buk­ta på Spits­ber­gens øst­kyst

Lands­ka­pet på Spits­ber­gens øst­kyst er stors­lått og vak­kert, vids­trakt og vilt. Det er typi­sk med vids­trak­te pla­tåf­jell med mør­ke berg­ar­ter som nes­ten kan gi lands­ka­pet et litt skum­melt preg spe­sielt i til­fel­le været er mørkt. Inn­lan­det er ster­kt bre­dek­ket og det fin­nes bre­fron­ter i Mohn­buk­ta som i de fles­te buk­te­ne på Spits­ber­gens øst­kyst unn­tatt Agardhbuk­ta.

Mohn­buk­ta er et populært turm­ål i vin­ter­se­son­gen. Det er en gans­ke lang snøs­ku­ter­tur med omt­rent 180 kilo­me­ter, så turen kan bli litt slit­som spe­sielt hvis den er din førs­te tur med snøs­ku­ter. Men det store og vak­re lands­ka­pet og sjan­sen å skim­te en isbjørn på fas­ti­sen gjør at den er en populær dags­tur (det er mulig at det kom­mer restriks­jo­ner for moto­ri­sert ferd­sel på isen som i Tem­pel­fjor­den, se her). Til­rei­sen­de har bare lov å fer­des her med snøs­ku­ter sam­men med en gui­de eller fast­bo­en­de.

Gam­mel fang­sthyt­te i Mohn­buk­ta

Gam­mel fang­sthyt­te under fjel­let Domen sør i Mohn­buk­ta. Hyt­ta ble byggd av fang­st­man­nen Georg Bjørn­nes i 1928.

På tur på fas­ti­sen

Under­veis på fas­ti­sen på Storfjor­den på en vak­ker dag i april.

Her er man­ge mind­re isfjell fra bree­ne i Moh­buk­ta (Königs­berg­breen, Hayes­breen) som lig­ger fast­fros­set i isen. Dis­se bil­de­ne ble tatt inne i et kraft­ig for­vi­tret isfjell som had­de fle­re gam­le smel­tevanns­ka­na­ler.

Et isfjell til, også det­te var vel­dig kraft­ig for­vi­tret slik at fan­tas­tis­ke for­mer kom frem.

Et annet per­spek­tiv på det sam­me isfjel­let.

Bree­ne i Mohn­buk­ta: Königs­berg­breen og Hayes­breen

Bre­fron­ten til Hayes­breen på nordsi­den av Mohn­buk­ta lig­ger sta­bilt i fas­ti­sen.

Königs­berg­breen og Hayes­breen. Ingen 360 gra­der pan­ora­ma­bil­de, men slikt ser det ut om som­me­ren.

Utsik­ter over Mohn­buk­ta

Utsikt fra en more­neh­aug på nordsi­den av Mohn­buk­ta, i nær­he­ten av Teis­pyn­ten.

Utsikt fra en annen more­neh­aug, her på ves­t­siden av Mohn­buk­ta.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 12.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php