spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Ragnar­breen

Det­te pan­ora­ma­bil­det ble tatt på en fros­sen inns­jø med vak­ker blåis mel­lom more­nen og Ragnar­breen. Det vids­trak­te områ­det mel­lom more­nen og breen, som nå er blitt en inns­jø, indikerer at breen har truk­ket seg til­ba­ke de sis­te tiå­re­ne grun­net kli­ma­en­drin­ger.

Under vin­ter­se­son­gen er Ragnar­breen del av en land­ru­te fra Lon­gye­ar­by­en til Pyra­mi­den. I mot­set­ning til den (så langt) mer van­li­ge ruten via Nor­dens­kiöld­breen, er den­ne ruten ikke avhen­gig av fjor­di­sen i Bill­efjor­den. Del av den­ne ruten er deri­mot kun lov å rei­se der­som man er regis­trert som en fast­bo­en­de eller man er sam­men med en fast­bo­en­de eller gui­de.

Fros­sen inns­jø mel­lom Ragnar­breen og den til­hø­ren­de more­nen.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 05.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php