spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2018Sval­bard under seil, sep­tem­ber 2018 → Gal­le­ri 4: For­lands­und og Isfjor­den

Svalbard under seil, september 2019: Forlandsund og Isfjorden

Høs­ten brin­ger ikke bare fint lys men også anled­ning til å gå i land i fug­le­re­ser­va­te­ne, hvor ellers det er ferd­sels­for­bud til mid­ten av august. Det er mest småøy­er hvor det er mye fugle­liv tid­li­ge­re om som­me­ren, men de fug­le­ne er dratt nå og de som er igjen har jo også for lengst lagt hek­ke­se­son­gen bak seg.

Vi gikk i land på Her­man­senøya i For­lands­un­det og her ble det mye å opp­dage, fra detail­jer i lands­ka­pet til det stors­låt­te pan­ora­ma­et rundt omkring. Det var spe­sielt de som er glad i makro­fo­to­gra­fi som had­de mye å gjø­re her! Men det var nok ingen som kje­det seg 🙂

Litt vide­re mot sør, på ves­t­kys­ten rett nord for Isfjor­den, var det fint på tun­draen med mye plass for for­skjel­li­ge fot­tu­rer og vak­re utsik­ter.

Vi tok kvel­den in Barents­burg. Det ble nok en lang kveld i den kose­li­ge baren på bryg­ge­riet der.

Nes­te dagen begyn­te natur­lig nok i Barents­burg, men det ble litt sene­re enn van­lig for noen.

Det var den sis­te dagen, og nå begyn­te være å vise seg fra en annen side. Det var fak­tisk en gans­ke kre­ven­de operas­jon å gå langs kaia i Lon­gye­ar­by­en.

Kart 4 – For­lands­un­det og Isfjor­den

Kart 4 - Forlandsundet og Isfjorden

Gal­le­ri 4: For­lands­un­det og Isfjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Nord­kys­ten  → Nord­aus­t­land  → Fra Mof­fen til Dan­s­køya  → For­lands­und og Isfjor­den

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php