spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Nord Svalbard med SV Meander, 26. august - 08. september 2023

Del 2: I Hinlopenstretet og til Nordaustlandet

Isbjørn, Wahlbergøya

Isbjørn på Wahl­ber­gøya.

Den­ne delen av turen begyn­te i Murch­ison­fjor­den og så ble det dyre­liv som var saken. Utalli­ge polar­lom­vier ved Alkef­jel­let og sene­re isbjørn i langt mind­re tall – men likeså impon­e­ren­de 😅 – på Wahl­ber­gøya.

Wahlenbergfjord, Nordaustland

En kveld i Wahl­enberg­fjor­den, Nord­aus­t­land.

De nes­te to dage­ne var vi Wahl­enberg­fjor­den, og den­ne tiden var uten tvil blant turens og fak­tisk hele som­mer­ens høy­de­punk­ter. Det inklu­de­rer både den­ne utro­lig vak­re kvel­den som er illus­trert i bil­det oven­for og fot­tu­ren på Oxford­hal­vøya dagen etter.

Oxfordhalvøya, Wahlenbergfjord

Oxford­hal­vøya innerst i Wahl­enberg­fjor­den.

Og så seil­te vi nord­o­ver, hele vei­en til Sjuøya­ne lengst mot nord på Sval­bard.

Sjuøyane: Rossøya, Vesle Tavleoya

SV Mean­der mel­lom Ros­søya og Ves­le Tav­leoya, Sjuøya­ne.

Bil­de­gal­le­ri 2: I Hin­lo­pens­tre­tet og til Nord­aus­t­lan­det

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Fra Isfjor­den til Sorg­fjor­den  → I Hin­lo­pens­tre­tet og til Nord­aus­t­lan­det  → Fra Wood­fjor­den til Isfjor­den

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php