spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Rei­se­dag­bø­ker og bil­derArk­tis 2017 → Sval­bard 2017 med SY Arc­ti­ca II, 27. juli-15. august 2017

Svalbard med Arctica II

27. juli-15. august 2017

18 inten­se dager rundt hele Sval­bard, med man­ge ilands­tign­in­ger på plas­ser som blir vel­dig sjel­dent besøkt. Vi gikk i land på steder hvor and­re skip pas­se­rer med avstand på fle­re mil, hvis de i det hele tatt kom­mer i nær­he­ten – Col­l­ins­od­den, Kve­dfjor­dbuk­ta, Lady Fran­klin­fjor­den, Engeløya, Bjørns­kau­buk­ta … for å nev­ne bare noen få steder. De har i fel­les at det er ikke man­ge men­nes­ker som har hørt om dem, og mye fær­re folk som fak­ti­sk har vært der. Det er vak­ker ark­ti­sk natur der, nes­ten uberørt. Vi var der! Blant de man­ge høy­de­punk­tene var ilands­tign­in­gen på Ros­søya, Sval­bards nord­ligs­te hol­me – den­ne gan­gen gikk det helt til top­pen!

Vi had­de også flot­te møter med dyre­li­vet fra fuglef­jell til hval­ross og isbjørn, deri­blant opp­le­vel­ser som vi knapt vil glem­me. Ler mer om alt det­te på side­ne som du kan åpne ved å trykke på lin­ke­ne nederst på siden og i rei­se­dag­bo­ken (bare på tysk, bekla­ger) og se på de man­ge bil­de­ne i gale­rie­ne.

Trykk her for å ned­las­te rei­se­dag­bo­ken (tysk).

Til gal­le­ri:  → Ves­t­kys­ten (1)  → Nord­kys­ten  → Nord­aus­t­land  → Hin­lo­penstre­tet  → Storfjor­den  → Ves­t­kys­ten (2)

Foto­gal­le­ri – Sval­bard med Arc­ti­ca II, 27. juli-15. august 2017

Klikk på bil­det for å kom­me til gal­le­riet.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php