spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
HomeSval­bard info­si­deDyre­liv → Kvit­nos

Kvitnos (Lagenorhynchus albirostris)

Kvitnos

Kvit­nos mel­lom Island og Jan May­en.

Bes­kri­vel­se: Kvitno­sen blir 2,5 til 3 m lang og kan veie 350 kg, men når den hop­per opp i luf­ten vir­ker den som om den var en fjær. Nesen er kremhvit oppe og nede, og i nord­li­ge­re far­vann hjel­per det­te til å skil­le dem fra kvitskje­vin­g­en. På siden har kvitno­sen et noe varia­belt møns­ter beståen­de av to hvite/grå ekker.

Kvitnos

Kvit­nos sør for Bjørnøya.

Utbredelse/vandringsmønster: Kvitno­sen fore­kom­mer i hele Nord-Atlan­te­ren fra New­found­land til Karas­jøen. Den fin­nes ved nes­ten alle kys­ter i Nord-Euro­pa. I Nor­ge fore­kom­mer den ofte og den er til og med blitt obser­vert i den ves­t­re delen av Østers­jøen. Om som­me­ren drar den nord­o­ver, av og til helt opp til pak­ki­sen. På overfar­ten fra Nor­ge til Sval­bard kan man ofte se kvitno­sen. I fjor­de­ne ser man den nes­ten aldri.

Bio­lo­gisk: Selv om man ser den­ne del­fi­nen ofte, vet man egent­lig lite om den. Sent på som­me­ren føder den etter­kom­me­ren som er 1,20 m lang. På meny­en har den for­skjel­li­ge fis­ke­sor­ter og blekk­sp­rut.

Annet: Kvitno­sen opp­trer i flok­ker på fra et par dusin og opp til fle­re hundre dyr. De er meget lekne og nysgjer­ri­ge og sprin­ger ofte ut av van­net i bøl­gen foran bau­gen på skip. Den sam­le­de popu­las­jo­nen er ikke kjent, men den er sik­kert på fle­re titusen dyr, muli­gens fle­re hundre tusen.

Gal­le­ri

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php