spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Spitsbergen under seil med SV Antigua, 12.-22. september 2017

Nordkysten

Det var mye dyre­liv å se på det nord­vest­li­ge hjør­net av Spits­ber­gen, hvor man fin­ner lands­ka­pet som gav Spits­ber­gen nav­net. I Lief­defjor­den ble det noen fine fot­tu­rer, og mens vi fikk noen rein­drå­per ved Mona­co­breen, tok de feilt som kanskje tenkte at nå var det slutt på fint­væ­ret! Det var nok sant at det ble ingen ilands­tigning på Mof­fen den­ne gan­gen, det var vel­dig mye vind på 80 gra­der nord, så vi sat­te kur­sen på Raudfjor­den. Der fikk vi bed­re vær igjen og der­med anled­ning til å dra på flot­te fot­tu­rer igjen.

Gal­le­ri 2 – Nord­kys­ten

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Ves­t­kys­ten nordover  → Nord­kys­ten  → Ves­t­kys­ten søro­ver

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php