spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Longyearbyen - Svalbardmuseet

360°-Panoramabilder

Sval­bard­mu­seet ble åpnet i 1981, den gan­gen lå det i den tid­li­ge­re gri­se­bin­gen nær kir­ken. Den ble flyt­tet til sitt nåvæ­ren­de sted tid­lig i 2006.

Den nye plas­se­rin­gen er del av Forsk­nings­par­ken, hvor også uni­ver­si­tets­sen­ter­et (UNIS) og Norsk Polar­in­sti­tutt (NP) har sine kon­to­rer. Museet har en meget inter­es­sant utstil­ling som omhand­ler alle kapit­ler av den men­nes­kel­i­ge his­to­ri­en på Sval­bard, og man­ge deler av områ­dets natur­his­to­rie.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php