spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Ny tem­pe­ra­tur­re­kord i Lon­gye­ar­by­en

Ny tem­pe­ra­tur­re­kord i Lon­gye­ar­by­en

Temperaturrekord i Longyearbyen

Tem­pe­ra­tur­vi­seren på bens­instas­jo­nen i Lon­gye­ar­by­en med 23°C på lør­dag etter­mid­dag. Offi­sielt ble 21,7°C mak­si­mum­tem­pe­ra­tu­ren.

Som­mer­v­ar­me i over­kant av 21°C er noe vel­dig sjel­dent på Sval­bard. Den høyes­te tem­pe­ra­tu­ren som ble målt i Lon­gye­ar­by­en tid­li­ge­re var 21,3°C den 16. juli 1979. Den­ne rekor­den ble nå slått da 21,7°C ble målt i Lon­gye­ar­by­en på lør­dag etter­mid­dag mel­lom klok­ken 5 og 6.

Temperaturrekord i Longyearbyen

Som­mer­v­ar­me i Lon­gye­ar­by­en: en rekord­tem­pe­ra­tur på 21,7°C ble målt lør­dag etter­mid­dag. Det går myye smel­tevann fra bree­ne i elve­ne.

En lett bris gjor­de at som­mer­he­ten var tåle­lig. Det ble fullt i uteom­rå­de­ne til Lon­gye­ar­by­ens restau­ran­ter, og man kan anta at en rekord­meng­de av grills­teder ble kjørt samt­idig i og omk­ring Lon­gye­ar­by­en.

Temperaturrekord i Longyearbyen

Som­mer­v­ar­men av 21,7°C på lør­dag kan godt ha resul­tert i et rekord­ant­all grill i Lon­gye­ar­by­en-områ­det.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.07.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php