spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Lofoten - Bjørnøya - Spitsbergen under seil

SV Antigua, 2017. Galleri 1: Lofoten, Vesterålen, Tromsø

Vi seil­te fra Bodø over Ves­t­fjor­den til Lofo­ten og der­fra vide­re nord­o­ver til Ves­terå­len og Trom­sø. Vi tar all­tid litt tid her og der for en fot­tur opp et lite fjell eller til en vak­ker strand, for å besøke et nyde­lig fis­ke­vær, nyte lands­ka­pet eller obser­ve­re hva­ler. I Trom­sø sier vi takk og far­vel til det nor­ske fast­lan­det for den­ne gan­gen.

Gal­le­ri 1: Lofo­ten, Ves­terå­len, Trom­sø

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til Gal­le­ri:  → Lofo­ten, Ves­terå­len, Trom­sø  → Bjørnøya  → Spits­ber­gen (Sval­bard)

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php