spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Drivis og dyreliv: Svalbard med SV Antigua, 1.-9. juni 2019

Galleri 2: nordover, til drivisen

Det var fort­satt mye dri­vis på nordsi­den av Spits­ber­gen tid­lig i juni 2019, og et var jo en fris­tel­se. Hele Sval­bards nord­kyst var fak­ti­sk i tett dri­vis, vi møt­te de førs­te isfla­ke­ne alle­re­de i Smee­ren­burgfjor­den! Etter en fin tru­ge­tur fant vi to hval­ros­ser på isen og vi kik­ket litt på bre­fron­ten til Smee­ren­burg­breen. Impo­ne­ren­de, til og med i grå­væ­ret. Sene­re gikk vi i land i Kob­befjor­den, på vest­siden av Dans­køya. Her tok vi en gam­mel tra­dis­jon opp ved å leg­ge post inn i en var­de. Kanskje noen stik­ker innom og tar den med seg søro­ver, som i gam­le dager? Vi får se …

Og så gikk turen inn i dri­vi­sen. Det ble det mye av. Fak­ti­sk mer enn vi had­de for­ven­tet. Vi kom så langt som Raudfjor­den men ingen meter vide­re. Og det var båre såvidt at vi kom oss til­ba­ke 🙂 nei, nå tul­ler jeg litt, men det tok litt tid. Og det var jo fint. Det er en fan­tas­ti­sk opp­le­vel­se å se båten navi­ge­re gjen­nom isfla­ke­ne. Åpen dri­vis, men like­vel, vak­ker og impo­ne­ren­de.

Gal­le­ri 2: nordover, til dri­vi­sen

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Isfjor­den  → Nordover, til dri­vi­sen  → På ves­t­kys­ten

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 20.06.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php