spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Svalbard 2017 med SY Arctica II, 27. juli-15. august 2017

Galleri 3: Nordaustlandet

Nord­aus­t­lan­det er Sval­bards nest-størs­te øy. Kar­rig og vill, avsi­des­lig­gen­de og vak­ker, er den fort­satt van­skel­ig å kom­me seg til. Det er ikke bare å dra. Det har også å gjø­re med far­vann som er dår­lig kart­lagt om i det hele tatt. Det er ikke man­ge skip­pe­re som vil ta en båt gjen­nom Fran­k­lin­sun­det. Hein­rich er blant dis­se få, han har gjort det man­ge gan­ger, og hans båt Arc­ti­ca II er godt egnet til det­te. Slikt kom det til at vi had­de noen fan­tas­tis­ke dager i Lady Fran­k­lin­fjor­den og Bren­ne­vins­fjor­den, med vak­kert høyark­tisk lands­kap og isbjørn isteden­for and­re skip. Angåen­de dyre­ob­ser­vas­jo­ner var høy­de­punk­tet fak­tisk et par Sabi­ne­måker, det er noe mye mer sjel­dent enn en isbjørn. Men en sånn fulg­te ikke langt etter …

Den nes­te fau­nis­tis­ke over­ras­kel­sen, etter noen vel­dig vak­re turer og isbre­er i Lady Fran­k­lin­fjor­den, var en god del mygg i Frank­lind­a­len. Kan­skje ikke det man reg­ner med på Nord­aus­t­lan­det, men slikt var det den­ne gan­gen. Sene­re bar det vide­re nord­o­ver og mot Sjuøya­ne. Fan­tas­tisk flot­te pan­ora­ma­er med Nel­sonøya og Par­ry­øya med speil­bil­der på et blikk­stil­le hav og isflak dri­ven­de rundt omkring. Etter en ilands­tig­ning på Phippsøya som skul­le være den nord­ligs­te av den­ne turen ble det fak­tisk en til på Ros­søya. Hvem skul­le ha tenkt det? Len­ger mot nord kom­mer man ikke på Sval­bard! Og så dri­vi­sen og dyre­li­vet som føl­ger med den – ikke noen bam­se den­ne gan­gen, den skul­le vise seg ved en sene­re anled­ning.

Kom­bi­nas­jo­nen av is og tåke i Rijpfjor­den ble litt for mye, så det var bare å snu og set­te kur­sen mot vest og inno­ver Hin­lo­pen. På vei­en dit stop­pet vi på Cherm­si­deøya for å kikke på geo­gly­fe­ne og under en avs­tik­ker til Lang­grun­nod­den fikk vi hil­se på Nord­aus­t­lan­det og dets polarør­ken­lands­ka­pet en sis­te gang på den­ne turen.

Gal­le­ri 3: Nord­aus­t­lan­det

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Ves­t­kys­ten (1)  → Nord­kys­ten  → Nord­aus­t­land  → Hin­lo­pens­tre­tet  → Storfjor­den  → Ves­t­kys­ten (2)

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php