spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der* Ark­tis 2019 → Til Spits­ber­gens nord­kyst med SV Anti­gua, 19.-29.9.2019

Til Spitsbergens nordkyst med SV Antigua

19.-29. september 2019 - dagbok og fotogallerier

Spits­ber­gen med tre­mast­seil­bå­ten Anti­gua i sep­tem­ber – det bur­de bli en tur i nor­dens vak­res­te lys­for­hold, og slik ble det også. Den lave sola kas­tet utro­lig flott lys over det ark­tis­ke lands­ka­pet, gang på gang. Sel­ve lan­det vis­te seg aller­e­de litt i vin­ter­mo­dus, med en del snø og noen minus­gra­der her og der. Vær­for­hol­de­ne var litt usta­bi­le, så vær­mel­dinga ble et vik­tig verktøy under plan­leg­gin­gen fra dag til dag, men det gikk fint og det var all­tid snakk om en god kom­bi­nas­jon av rett sted og rett tid. Gode grei­er! Selv om lykken var begren­set med tan­ke på isbjørn­ob­ser­vas­jo­ner og vi fikk ikke se noe nord­lys – litt rart når man ten­ker på at vi jo had­de god tid og besøk­te man­ge loven­de områ­der. Men uan­sett, det må jo all­tid være noe igjen til nes­te gang. Og ellers had­de vi det bare bra!

Det bør side­ne som du fin­ner ved å trykke på lin­ke­ne neden­for vise med sine man­ge bil­der og kor­te teks­ter. God fornøyel­se!

Trykk her for å ned­las­te rei­se­dag­bo­ka (pdf, tysk tekst).

Lin­ke­ne i teks­ten viser til sider med mer bak­grunns­in­formas­jon og 360 gra­der pan­ora­ma­bil­der til noen av stede­ne som vi har besøkt på den­ne turen.

Bil­de­gal­le­ri – Til Spits­ber­gens nord­kyst med SV Anti­gua, 19.-29. sep­tem­ber 2019

  • bjor­noya-2010

Klikk på bil­det for å kom­me til gal­le­riet.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 30.10.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php