spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home → Rolf Stan­ge

Om Rolf Stange og denne nettsiden

Jeg ble født i 1973 i Vest-Tysk­land, begyn­te å rei­se nord­o­ver i 1993, og har aldri holdt opp med det. Jeg stu­der­te geo­gra­fi og geo­lo­gi først i Müns­ter, og så i Bonn, og var fer­dig i 2002 med et »Diplom«. Nå bor jeg del­vis i Dres­den (Tysk­land), og del­vis i Lon­gye­ar­by­en (Spits­ber­gen).

Rolf Stan­ge (2010)

Rolf Stange

Jeg er på Spits­ber­gen minst én gang i året, og det har jeg vært siden 1997. I løpet av de tre førs­te ark­tis­ke som­re­ne had­de jeg muli­ghet til å utfor­ske øya med grup­per, ven­ner og ale­ne, og jeg gikk der­med man­ge tusen kilo­me­ter over tun­dra, stein og breis – og jeg angrer ikke på en enes­te meter! Seint på vin­te­ren i 1999 job­bet jeg på Isfjord Radio/Kapp Lin­né på ves­t­kys­ten av Spits­ber­gen, hvor jeg opp­lev­de den vak­re, ark­tis­ke vin­te­ren for førs­te gang. En opp­le­vel­se som raskt gjor­de meg hekta, og en god grunn til å bo på Spits­ber­gen en stund hvert år, også ute­nom sei­le­se­son­gen på som­me­ren.

Kvi­tøya, nor­døst på Sval­bard, (juli 2006).

Rolf Stange - Kvitoya

I løpet av den ark­tis­ke som­me­ren i 2000 job­bet jeg for førs­te gang om bord på et isfors­ter­ket skip med rus­sisk opp­rin­nel­se, som nå er i drift for Ocean­wi­de Expe­di­ti­ons. Jeg nøt den­ne måten å rei­se på fra dag én, for­di dis­se turene kan til­by inten­se opp­le­vel­ser av utilg­jen­ge­li­ge områ­der, med all skjønn­he­ten og spen­nin­gen de har å by på; lands­ka­pet, his­to­ri­en, dyre­li­vet… Siden da har jeg regel­mes­sig reist rundt på Spits­ber­gen, Øst-Grøn­land og Ant­ark­tis, og job­bet som gui­de og fore­le­ser, eller som ekspe­dis­jons­le­der på ulike ekspe­dis­jon­s­crui­se.

Mens jeg er hjem­me i Lon­gye­ar­by­en eller Dres­den, bru­ker jeg så mye tid jeg kan på å få utgitt bøker, kalen­de­re, etc.og orga­nis­e­repolar­rei­ser … Foto­gra­fi er noe jeg set­ter høyt, jeg liker det og bru­ker resul­ta­te­ne til å illus­tre­re bøke­ne mine, og den­ne netts­iden. Mer om foto­graf­e­rin­gen min her .

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 03.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php