spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Lomfjorden: Hingstsletta

På ves­t­siden av Lom­fjor­den, ytterst i inn­gan­gen, lig­ger Hingst­s­let­ta. Det hele områ­det lig­ger langt nord i Hin­lo­pens­tre­tet. En liten elv ren­ner gjen­nom det­te slettel­an­det, del­vis innskjæ­ret med en liten foss eller stryk her og der. Det hele lands­ka­pet vir­ker vel­dig kar­rig og polarør­ken­ar­tig.

Det­te reis­ver­ket står i nær­he­ten av stran­den. Det skul­le sik­kert bli en hyt­te, men den ble aldri fer­dig. Det er van­skel­ig å si om det var fang­st­menn som sto bak byg­ge­pros­jek­tet eller kan­skje for­ske­re som kje­det seg og byg­get seg litt le og ly før de ble avhen­tet.

Uan­sett, så fikk «hyt­ta» bam­se­be­søk snart etter vi had­de dratt fra stedet … isbjør­nen had­de sik­kert fått lyk­ten vår i nesa.

Hingstsletta: hytte med isbjørn

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 03.01.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php