spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Spitsbergen rundt, 26. august - 8. september 2022 med SV Meander

Del 1: Den søre vestkysten (fra Isfjorden til Dunderbukta)

SV Meander, Colesbukta

SV Mean­der i kvelds­lys i Cole­s­buk­ta.

Den førs­te delen av sei­la­sen rundt Spits­ber­gen, med en førs­te ilands­tigning i Cole­s­buk­ta alle­re­de på den førs­te kvel­den. Det­te ble fulgt av to vak­re dager i Bellsun­det. Fjell og dal, bre og øy, kor­te og lan­ge turer, sol og vind, reins­dyr og rype. Vi fikk hele pak­ken. Og mye mer.

Chamberlindalen

På tur i Cham­ber­linda­len.

Tiden fløy i dis­se dage­ne (og sene­re). Det var en del vind, men mye fint vær. Uten tvil var­me­re enn det plei­de å være på den­ne årst­iden for bare noen få år siden. Kli­ma­et har helt klart for­an­d­ret seg (selv om det er i det­te til­fel­let en viss fare for å blan­de kli­ma og vær, noe som ikke er hold­bart, strengt vitenska­pe­lig sett). Det sis­te høy­de­punk­tet under den­ne førs­te delen av turen var en spen­nen­de kveld­stur i Dun­der­buk­ta. Fan­tas­ti­sk lys og vak­kert lands­kap! Det­te er helt sik­kert en plass som ikke man­ge turis­ter får se.

Fossiler, Akseløya

Fos­si­ler på Akseløya.

Bil­de­gal­le­ri 1: Den søre ves­t­kys­ten (fra Isfjor­den til Dun­der­buk­ta)

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Den søre ves­t­kys­ten (fra Isfjor­den til Dun­der­buk­ta)  → Fra Isbuk­ta til Edgeøya og Bar­entsøya  → Nord­aus­t­lan­det og Hin­lo­penstre­tet  → Fra Raudfjor­den til Isfjor­den

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.10.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php