spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Svalbard under seil med SV Antigua, 27. juni-14. juli 2017

Galleri 3: Heleysund og Barentsøya

Det var mind­re is enn for­ven­tet i og rundt Heley­sund, så den­ne pas­sas­jen som er beryk­tet for sine vold­som­me tide­vanns­strøm­mer var ingen pro­blem. Den var fak­tisk så flott at vi også seil­te rett gjen­nom beg­ge kana­ler av Orm­ho­let, som er enda tran­ge­re. Hvor­for? For­di vi kun­ne.

På grunn av de gode (fra turens per­spek­tiv) isfjor­hol­de­ne kun­ne vi sei­le sør på øst­siden av Barent­søya og der­med kun­ne vi besøke en kolo­ni med krykkjer og en hel reve­fa­mi­lie i Free­man­sun­det.

Kart – Heley­sund og Barent­søya

Svalbard kart 03 - Heleysund og Barentsøya

Gal­le­ri 3: Heley­sund og Barent­søya

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Ves­t­kys­ten (1)  → Storfjor­den  → Heley­sund og Barent­søya  → Ves­t­kys­ten (2)  → 80 gra­der nord, Wood­fjor­den og Lief­defjor­den  → Ves­t­kys­ten (3)

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php