spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Galleri 3: Vestover, til Isfjorden

Til Spitsbergens nordkyst med SV Antigua, 19.-29. september 2019

Det var det vak­re lands­ka­pet og muli­ghe­ten å ta seg en liten tur som fris­tet i Ves­le Raudfjor­den, men noe som blir igjen i min­net uto­ver det var den utro­li­ge meng­den av plast­søp­pel som lå i fjæ­ra. Det var litt mind­re plast igjen da vi dro av går­de noen timer sene­re.

I Raudfjor­den fin­nes det man­ge vak­re steder og muli­ghe­ter. Val­get falt på en liten tur med vids­trak­te uts­ik­ter. Så måt­te vi vide­re ves­to­ver. Vi had­de en mor­gen til å nyte det fan­tas­ti­s­ke lands­ka­pet på nord­vesth­jør­net, med fangsthyt­ta i Sal­ly­ham­na og den impo­ne­ren­de Svit­jod­breen i Fuglefjor­den. Så ble ver­den grå rundt oss og vi sat­te kurs søro­ver, mot Isfjor­den.

Det ble en full dag i Bar­ents­burg for­di været vis­te seg fra sin røf­fe side. Men det er jo greit hvis det er anled­ning til å besø­ke museet, caféen eller sau­na­en. Noen vær­har­de, tur­gla­de folk tok uan­sett en tur til fjel­le­ne bak Bar­ents­burg, og da fikk Dani­el noen av seson­gens bes­te reve­bil­der!

Fjellrev, Barentsburg

Fjell­rev i Bar­ents­burg. Bil­de © Dani­el Höh­ne.

Bill­efjor­den ble stedet den sis­te dagen vi had­de ute i Sval­bards natur. De som øns­ket det fikk anled­nin­gen til en liten fjell­tur og de som vil­le ta det litt mer avs­lap­pet crui­set langs Nor­dens­kiöld­breen for å nyte det stors­låt­te lands­ka­pet. Og så kom den sis­te ilands­tign­in­gen. Den ble på Gips­huks­let­ta og her vis­te lands­ka­pet og sola seg nok en gang fra sin vak­res­te side med snø, kalt luft og varmt lys.

Gal­le­ri 3: Ves­to­ver, til Isfjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Krossfjor­den og Kongsfjor­den  → Nordover, til Woodfjor­den  → Ves­to­ver, til Isfjor­den

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 30.10.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php