spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Elfenbeinbreen

Elfen­bein­breen ble krys­set for førs­te gang av Mar­tin Con­way i 1896. Det­te var en del av ruten hans mot øst­kys­ten. Store områ­der der Con­way gikk over snø og is, er nå omgjort til enor­me more­ne­lands­kap. Det er føl­ge­lig ikke mye igjen av formas­jo­nen som Con­way ga det ærbø­di­ge nav­net ”Elfen­bein­spor­ten.

More­nen på ves­t­siden av breen (1).

De to førs­te pan­ora­ma­bil­de­ne viser more­nen på ves­t­siden.

More­nen på ves­t­siden av breen (2).

Den ned­re delen av Elfen­bein­breen er nå separ­ert fra res­ten av breen av en stor smel­tevanns­ka­nal. Uten noen for­bin­del­se med den øvre breen som gir påf­yll av ny is, vil den­ne biten sak­te, men sik­kert, smel­te og for­vand­le seg til en gjør­me­te more­ne.

Elfen­bein­breen.

Elfen­bein­breen.

More­ne­lands­ka­pet på øst­siden av Elfen­bein­breen er digert, og det vok­ser sta­dig. Sel­ve isbreen, der­imot, krym­per sta­dig som en kon­sek­vens av nye­re tids kli­ma­foran­drin­ger. Fra more­neryg­ge­ne har du en fan­tas­tisk utsikt over Agardhda­len og Agardhbuk­ta i øst. På en klar­værs­dag kan du se helt til Edgeøya i det fjer­ne.

Elfen­bein­breen.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php