spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Elfenbeinbreen

Elfen­bein­breen ble krys­set for førs­te gang av Mar­tin Con­way i 1896. Det­te var en del av ruten hans mot øst­kys­ten. Store områ­der der Con­way gikk over snø og is, er nå omgjort til enor­me moren­e­lands­kap. Det er føl­ge­lig ikke mye igjen av formas­jo­nen som Con­way ga det ærbø­di­ge nav­net ”Elfen­beinspor­ten.

More­nen på vest­siden av breen (1).

De to førs­te pan­ora­ma­bil­de­ne viser more­nen på vest­siden.

More­nen på vest­siden av breen (2).

Den ned­re delen av Elfen­bein­breen er nå separ­ert fra res­ten av breen av en stor smel­tevanns­ka­nal. Uten noen for­bin­delse med den øvre breen som gir påf­yll av ny is, vil den­ne biten sak­te, men sik­kert, smel­te og for­vand­le seg til en gjør­me­te more­ne.

Elfen­bein­breen.

Elfen­bein­breen.

Moren­e­lands­ka­pet på øst­siden av Elfen­bein­breen er digert, og det vok­ser sta­dig. Sel­ve isbreen, deri­mot, krym­per sta­dig som en kon­sek­vens av nye­re tids kli­ma­fo­r­an­drin­ger. Fra more­ne­ryg­ge­ne har du en fan­tas­ti­sk uts­ikt over Agardhda­len og Agardhbuk­ta i øst. På en klar­værs­dag kan du se helt til Edgeøya i det fje­r­ne.

Elfen­bein­breen.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php